VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA, práce v Norsku


Více než 120 zdravotních sestřiček po celém Norsku (nově otevřena
Focus Care ve Švédsku)
Stabilní a důvěryhodný zaměstnavatel.
24 denně, 7 dní v týdnu je 100% firemní podpora v každé situaci.
Garantovaná práce a peníze po celou dobu trvání spolupráce.
 

Job type:
HPP
Are you interested in this position?
Call
+420 731 531 826
+420 800 800 872
Write
marcela.papouskova@komfortgroup.cz
We require

Diplom Všeobecná zdravotní sestra (diplom platí v rámci EU). (pro ČR a SK - DiS, Bc.
Mgr.).
U lidí s diplomem před vstupem do EU (2013 včetně) je požadavek na praxi v oboru
minimálně 5 let za posledních 7 let. U zdravotních sester, které vystudovali po vstupu do
EU (od 1.1.2014) není vyžadovaná praxe v oboru.
Norštinu na jazykové úrovni A2.
Pracovitost (v Norsku je jiné pracovní tempo, volnější, ale stálé, nikdo nepracuje přes čas,
žádný stres).
Flexibilitu ve vztahu ke změně zdravotnických zařízení.
Řidičský průkaz výhodou.
Pozitivní pohled na svět.
Touhu změnit život.

Work description

3 typy práce:
⁃ domovy seniorů - převážná většina.
⁃ domácí péče ambulatní - více pacientů na jednotlivých místech (využití služebního
auta).
⁃ domácí péče 24/7 - v nutných případech je domácí péče u pacientů přímo doma na
jednotlivé směny.
Práce není stála, dle podmínek a potřeb jednotlivých zdravotnických zařízení.
6 týdnu práce, potom následuje vždy 1 týden dovolené.
35 dnů dovolené neplacené, z toho vždy na Vánoce a Velikonoce na 100% (vždy se dá
domluvit s vedením o jiném termínu, 2 týdny předem).
V Norsku je běžný 3 směnný provoz přes den (7,5 - 7,5 - 9 hodin) u standartních případů.
Každá sestřička má menší počet pacientů (6-10), někdy dokonce jen jednoho či dva, dle
jednotlivých případů.
Dovolená není od června do srpna (nejvíce práce v Norsku, kde si norové vybírají
dlouhodobé dovolené, nejlepší peníze pro zdravotní sestry).
U zdravotních sester se vyžaduje zcela jiná samostatnost než na kterou jsou pracovníci
naučeni. Zdravotní sestra má podobné kompetence jako doktor.
Místa práce:
Zdravotnické zařízení jsou po celém Norsku.
Místa jsou různé dle jednotlivých smluv a potřeb zdravotních zařízení v regionech.
Zdravotní setřička může přecházet z jednotlivých zařízení v zemi, dle potřeb a
v návaznosti tak aby měla pořád práci.
Transport kompletně hradí Focus Care.
Případné změny umístění jednotlivců se dozví zdravotníí sestra vždy 2 týdny předem. Dle
situace.
S nováčkem se jezdí vždy na první schůzku s někým s vedoucích pracovníků.
Kvalifikační kurz:
Minimálně 6 měsíců.
S profesionálním učitelem norštiny v České a Slovenské republice.
Vyuka probíhá přes Skype z domova. Zdravotní sestra může chodit běžně do své práce.
V první fází 2x týdně, po 2 hodiny denně.
Ve večerních hodinách.
Ve skupinách více lidí.
V polovině kurzu proběhne první zkouška na jazykové úrovni A1.
Na konci proběhne základní zkouška z norštiny na jazykové úrovni A2.
Po zakončení zkoušky A2 začíná cca 14 denní “MEDICAL KURZ”, kde se budou zdravotní
sestry připravovat přímo na systém práce v Norsku, na odborná slovíčka, atd.
Po dobu kurzu je cena kvalifikačního kurzu zdarma.
Výhody:
Život v nádherné zemi.
Norská společnost a chování lidí mezi sebou.
Sociální systém.
Platové ohodnocení + benefity (letenky každých 6 týdnů zdarma).
Zázemí velké firmy.
Kompletní životní změna!
Nevýhody:
Život v cizí zemi.
Střídání letního světla a zimní
tmy.
Vyuka norštiny.

We offer

Pracovní smlouva na minimálně 27 měsíců.
Možnost prodloužení.
Odměna:
210 NOK/hod.
+56 NOK/hod v noci
+50 NOK/h o víkendech,
+133% o svátcích,
+50/100% h přesčas
Průměrná mzda v roce je více než 2.400 EUR měsíčně čistého (více než 3.640 EUR
hrubého).
Garantovaný plat potom je 2.310 EUR (ne průněrný) 22.000 NOK.
V červenci a srpnu je průměrný plat 2.830 EUR (27.000 NOK).
Mnoho zdravotních sester veze domů více než 10.000 EUR v letních měsících.
10,2 % se stahuje z každé výplaty na tzv. “dovolenou”, všechny peníze jsou vyplacené
najednou 1x za rok. Vždy v 7 měsíci. Ikdyž lidé už ukončili práci. Peníze dostanou.
Placené sociální a zdravotní pojištění zamětsnavatelem v Norsku.
Platba v NOK na norske konto. (Zaměstnavatel pomůže zařídit konto, žádný problém se
zasíláním peněz do vlasti).
Výplata vždy k 20-tému každého měsíce (pro první pobyt je k dispozici finanční záloha)
Daně pro cizince 21-24% první 3 roky hradí zaměstnavatel.
Letenky na každý let domů jsou gratis (každých 6. týdnů) - placené Focus Care. Případně
může někdo z rodiny přiletět do Norska, případně může zaměstananec letět v rámci
Evropy kdekoliv.
Pracovní oblečení gratis.
Základní kvalifikační kurz gratis.